UNCITRAL arbitražo taisyklės

(su 1 straipsnio 4 dalimi, priimta 2013 m., ir 1 straipsnio 5 dalimi, priimta 2021 m.) I skirsnis. Įvadinės taisyklės Taikymo sritis 1 straipsnis 1. Jeigu šalys susitarė, kad jų tarpusavio ginčai, susiję su apibrėžtais sutartiniais ar nesutartiniais teisiniais santykiais, perduodami nagrinėti arbitražui pagal UNCITRAL arbitražo taisykles, tokie ginčai sprendžiami…