Rozhodčí pravidla UNCITRAL

(s čl. 1 odst. 4 ve znění přijatém v roce 2013 a čl. 1 odst. 5 ve znění přijatém v roce 2021). Oddíl I. Úvodní pravidla Oblast působnosti Článek 1 1. Pokud se strany dohodly, že spory mezi nimi týkající se vymezeného právního vztahu, ať už smluvního či jiného, budou…