UNCITRAL-arbitrageregels

(met artikel 1, lid 4, zoals aangenomen in 2013 en artikel 1, lid 5, zoals aangenomen in 2021) Afdeling I. Inleidende bepalingen Toepassingsgebied Artikel 1 1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat geschillen tussen hen met betrekking tot een bepaalde rechtsbetrekking, contractueel of niet, worden voorgelegd aan arbitrage overeenkomstig het UNCITRAL-arbitragereglement,…