UNCITRAL:s skiljedomsregler

(med artikel 1.4, såsom den antogs 2013, och artikel 1.5, såsom den antogs 2021) Avsnitt I. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde Artikel 1 1. Om parterna har kommit överens om att tvister mellan dem med avseende på ett visst rättsförhållande, oavsett om det är avtalsenligt eller inte, skall hänskjutas till…